بیدارشهر

کوره پز خانه های سنتی عامل آلودگی هوای آران و بیدگل و کاشان

تبدیل حرف "ب" به حرف " واو " در گویش محلی قدیمی آران و بیدگل

بد

ود

vad

 

بید

ود

ved

 

بیدگل

وگل

vegol

 

بره

وره

ver

 

بیخودی

وخودی

vekhodi

 

بچه ها

وچو

 

 

بیچاره

وچار

 

 

بازار

واجار-وجر

 

 

بچه

وچ

برف

وفر

vafre

 

برگ

ولگ

valge

 

بیشتر

وشتر

veshtar

 

بس

وس

vas

 

برابر

وراور

veravar

 

و سر انجام با توجه به نظر قابل بررسی آقای صائم که بیدگل را بیگل به معنی "بدون گل" گفت:

بیدگل همان بیدگل است و بیدگل بوده است و هم بید داشته است و هم گل و اکنون نیز هم بید دارد و هم گل ولی در گویش محلی قدیمی مانند همه ی کلمات فوق حرف "ب" به "واو " تبدیل گشته و  "ودگل" -"بدگل" و "وگل" و " ویگل"شده است .با استفاده از کتاب زبان کویر نوشته ی گرانقدر استاد محترم جناب آقای عباس علیجانزاده

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:5  توسط اکبر ستاری  |