بیدارشهر

کوره پز خانه های سنتی عامل آلودگی هوای آران و بیدگل و کاشان

مبايعه نامـه

نمونه فرم مبايعه نامـه ( با تشکر از آقای عطاالرحمن قادری)

 

تاريخ تنظيم:   /    /       13                                                       

 

 

 مادة1:طرفين معامله:   

      1-1 :فروشنده:  فرزند:  داراي شناسنامة شمارة:  صادره از:  ساكن  نشانـي:  

تلفن:

       2-1:خريدار: فرزند: داراي شناسنامة شمارة: صادره از: ساكن  نشانـي: تلفن:        

http://www.rahmanghaderi.blogfa.com/post-39.aspx
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم آذر ۱۳۸۶ساعت 8:33  توسط اکبر ستاری  |