بیدارشهر

کوره پز خانه های سنتی عامل آلودگی هوای آران و بیدگل و کاشان

مرخصی و ذخیره ی آن / مرخصی بدون حقوق/مرخصی استعلاجی در قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 84 - کارمندان دستگاههای اجرائی سالی سی روز حق مرخصی کاری  با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است.

تبصره 1 - کارمندان دستگاههای اجرائی می‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی‌ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.

تبصره 2 - کارمندان دستگاههای اجرائی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماریهای صعب‌العلاج به تشخیص وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می‌باشد و مقررات مربوط در آئین‌نامه این فصل پیش‌بینی می‌گردد.

تبصره 3 - مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات می‌باشند.

تبصره 4 - کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می‌برند می‌توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

برای مطالعه ی آئین نامه ی اجرایی مواد84 و 86 و 87 و 90 و 91 و 93 قانون مدیریت خدمات کشوری به آدرس زیر مراجعه کنید.http://zihesabiha.mefa.ir/mefa_content/zihesabiha/fa/home/77683.pdf


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۹ساعت 0:0  توسط اکبر ستاری  | 

آيين نامه مرخصي ها

 


   
   

                                    

اصلاح تبصره ماده (17) اصلاحي آيين نامه مرخصي ها

وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

       هيات وزيران در جلسه مورخ 17/4/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 11632/6705هـ/ب مورخ 23/2/1383 تصويب نمود:

       متن ذيل از تاريخ اعلام ايراد جايگزين تبصره ماده (17) اصلاحي آيين نامه مرخصي ها، موضوع تصويب نامه شماره63160/ت30157هـ مورخ 9/12/1382 مي گردد:

       « تبصره ـ اعطاي مرخصي استحقاقي به ميزان حداکثر يک ماه به مشمولين طرح طبقه بندي مشاغل معلمان براي يکبار در طول مدت خدمت فقط به منظور انجام مناسک حج تمتع (حج واجب) در ايام تشرف به مکه مکرمه و مدينه منوره با رعايت ساير مقررات اين فصل امکان پذير خواهدبود و مدت مرخصي استفاده شده موضوع اين تبصره از تعطيلات فصلي آنان در همان سال تحصيلي کسر مي گردد.»

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف


روزنامه رسمی
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم دی ۱۳۸۶ساعت 9:24  توسط اکبر ستاری  |