بیدارشهر

کوره پز خانه های سنتی عامل آلودگی هوای آران و بیدگل و کاشان

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۴ساعت 21:36  توسط اکبر ستاری  | 

تفاوت در قسمتهای مختلف یک سازمان 2

رئیس بیمارستان سیدالشهداء: دکتر سعید احسنی

 

 

تفاوت در قسمتهای مختلف یک سازمان1

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۴ساعت 1:25  توسط اکبر ستاری  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۴ساعت 22:10  توسط اکبر ستاری  | 

تفاوت در قسمتهای مختلف یک سازمان1

گاهی در یک سازمان دولتی در کشورهای در حال توسعه دیده می شود که با وجود داشتن یک مدیر در راس ، واحدی یا دایره ای یا اداره ای خدماتشان دارای کیفیت و کمیت بالاتری می باشد .

به عنوان نمونه با حضور 30 ساعته ای که در بیمارستان سیدالشهدای شهر آران و بیدگل داشتم این تفاوت بین "بخش اورژانس "و "بخش داخلی "مشهود بود به گونه ای که نمره ی من به عنوان مشتری یا ارباب رجوع به این دو بخش 18 برای اولی و 3 برای دومی است.

از این روی از کارکنان و پرستاران محترم بخش اورژانس و به ویژه  جناب آقای دکتر محسن صلاتی و جناب آقای علی صدوری تشکر می کنم.

آفای علی صدوری در زمان انتشار کتابش به نام سفیدپوشان شگفت انگیز

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۴ساعت 18:40  توسط اکبر ستاری  | 

بیشتر مواظب باشیم....

 

در زمان اجرای پروژه ها مواظب درختان باشیم ....

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۹۴ساعت 6:1  توسط اکبر ستاری  | 

مطالب قدیمی‌تر